fbpx

Kasutustingimused

1. Tingimused ja reeglid

1.1 Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna nutikell.com (edaspidi e-pood) omaniku Nutikellad OÜ (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Klient on kohustatud läbi lugema kasutustingimused ja toote lisainfos väljatoodud tehnilised andmed enne ostu sooritamist.

2. Tooted

2.1 Toodete hinnad on eurodes ja nendele ei lisandu käibemaks.
2.2 Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Kliendi ostukorvis.
2.3 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
2.4 E-poes olevad toodete pildid võivad erineda tegelikest toodetest vähesel määral ja sõltuvalt kuvari seadistusest.

3. Toodete tarnimine

3.1 Tarneaeg on 1-3 tööpäeva. Keskmine tarneaeg on 2 tööpäeva. Tarneaja pikkus sõltub laoseisust.
3.2 Tooted toimetatakse Kliendile Itella SmartPOST või Omniva pakiautomaati, vastavalt Kliendi eelistusele.
3.3 Klient on kohustatud enne ostu sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
3.4 Klient saab kauba omanikuks pärast selle eest tasumist.
3.5 Juhul, kui Kliendi poolt tellitud toodet ei ole laos ja toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtajaks ei ole võimalik, teavitame Klienti kontakttelefoni või e-posti teel 3 tööpäeva jooksul alates Lepingu jõustumisest ning anname reaalse kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Klient kaotab pikeneva kohaletoimetamise tõttu toote vastu huvi, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada ning Kliendi poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse.

4. Tellimuse eest tasumine

4.1 Toodete eest on võimalik tasuda: Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV, Krediidipank ja Pocopay pangalingi kaudu.
4.2 Peale edukalt sooritatud arve tasumist saadetakse Kliendi e-posti aadressile tellimuse kinnitus.

5. Tagastusõigus 14 päeva

5.1 Tagastusõiguse kasutamiseks tuleb Kliendil esitada avaldus esimesel võimalusel Müüja e-posti aadressile [email protected], kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist.
5.2 E-poest ostes nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:
5.2.1 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis (Klient peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata).
5.2.2 Tähelepanu! Kõik tagastatavad tooted on Kliendi vastutusel senikaua, kuni need on jõudnud Müüja lattu. Kliendil tuleb veenduda, et toode oleks korrektselt pakendatud ja oht, et toode võiks transpordil viga saada, on välistatud.
5.2.3 Toote tagastamiseks tuleb Kliendil täita taganemisavaldus, mille leiab SIIT. Avaldus tuleb esitada Müüja e-posti aadressile [email protected], et leppida kokku edasiste toimingute suhtes. Toote saab Klient füüsiliselt tagastada kasutades Itella SmartPOST või Omniva pakiautomaate.
5.2.4 Raha kannab Müüja tagastatud toote eest tagasi Kliendi arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest.
5.2.5 Klient kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud Kliendi tellimusele.
5.2.6 Lepingust taganemisel tuleb Kliendil ostetud toode viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemise teatamisest, tagastada.

6. Müügigarantii 12 kuud

6.1 Müüja antud garantii kehtib toodetele 12 kuud alates ostu sooritamise kuupäevast.
6.2 Garantii katab tootjapoolseid võimalikke materjali- ja tootmisdefekte, mille puhul toode parandatakse või vahetatakse välja uue vastu.
6.3 Defekti ilmnemisel tuleb Kliendil koheselt lõpetada toote kasutamine ja sellest teavitada Müüjat e-posti teel, et leppida kokku edasiste toimingute suhtes.
6.4 Garantii alla ei kuulu:
6.4.1 Kellaklaasi kriimustumine ja/või purunemine ning teised kella hooletust ja mittesihipärasest kasutamisest põhjustatud defektid.
6.4.2 Kella ja selle detailide loomulikust kulumisest tingitud defektid.
6.4.3 Kuluva iseloomuga osad (kella aku, rihm ja selle sulgur).
6.4.4 Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud vedelike, üleliigse tolmu jne poolt.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1 Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2 Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. Isikuandmete töötlemine

8.1 Müüja on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt on Müüja koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad Kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ning talletamist. Müüja tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega.
8.2 Klient annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-posti aadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.3 E-poel on õigus kasutada Kliendi elu- ja asukoha aadressi informatsiooni edastamiseks Kliendile.
8.4 Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumist ning kasutamist, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.5 E-poes sooritatud ostude käigus jagatud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele v.a vajaliku lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Müüjal puudub neile juurdepääs.
8.6 Müüja jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta. E-poodi kasutama asudes eeldab Müüja, et Klient on eelpool mainitud põhimõtetega tutvunud ning nendega nõustunud.

9. Pretensioonid

9.1 Müüja vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuste või puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul pärast seda, kui toode on Kliendile üle antud.
9.2 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.
9.3 E-pood ei vastuta Kliendi süül tootele tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
9.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada Müüja e-posti aadressile [email protected] pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.5 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.